buren

Танилцуулга

ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭ

       ТГДарга     Сумын маань Цахим хуудсаар аялаж буй эрхэм хүндэт таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье.

Сумын Засаг даргын Тамгын газарнь: “ мэдлэг, чадварт суурилсан мэргэшсэн захиргааны байгууллага болох алсын хараатай ажиллана.” “ Оновчтой бодлого зохицуулалтаар хангах замаар сумынхаа хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь манай тамгын газрын эрхэм зорилго мөн. “ гэж байгууллагын стратеги төлөвлөгөөнд заасныг баримтлан иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, хүнд сурталгүй,  түргэн шуурхай хүргэж, үйл ажиллагаандаа орчин үеийн мэдээллийн технологийн ололттой талуудыг ашиглахыг хичээн ажиллаж байна.

Та бүхэнд сум орон нутгийнхаа болон Засаг даргын тамгын газрын мэдээ, мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан цаг алдалгүй хүргэж ажиллах бөгөөд бидний үйл ажиллагаанд санал зөвлөгөө, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллана гэдэгт итгэж байна.

ЗДТГ-ЫН ДАРГА Ц.ЯНЖИНСҮРЭН

Стратегийн зорилго, зорилт

стратегийн зорилго