buren

Цэрэг татлага

цэрэг татлага

Бүрэн суманд 2018.04.18-ны өдөр цэрэг татлага болох тул. Цэргийн насны залуучууд цэрэг татлагад идэвхтэй оролцоно уу.