buren

АДЗөвлөлийн сургалт

АДЗөвлөлийн гишүүдэд Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтыг насан туршын боловсролын багштай ХХМэргэжилтэн хамтран зохион байгууллаа.зөвлөл

Цэрэг татлага

цэрэг татлага

Бүрэн суманд 2018.04.18-ны өдөр цэрэг татлага болох тул. Цэргийн насны залуучууд цэрэг татлагад идэвхтэй оролцоно уу.

Нарны алхалт

Сумын төсөвт байгууллагуудын албан хаагчид оролцсон "Нарны алхалт"-ын нээлтийг хийж. Марфон гүйлтийг зохион байгууллаа. Цаашид долоо хоногийн лхагва гариг бүр зохион байгуулагдах юм.нарны алхалт