buren

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АМТ-2017” ҮЗЭСГЭЛЭН ХУДАЛДАА

Тuzesgelenөв аймгийн Зуунмод суманд 2017.05.25-2017.05.27ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “ХӨДӨЛМӨРИЙН АМТ-2017” үзэсгэлэн худалдаанд Засаг даргын орлогч Ц.Баярбатаар ахлуулсан жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч, иргэдийн 6хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 16нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй оролцлоо. Үзэсгэлэн худалдааны эхний өдөр 306900 төгрөгний борлуулалт, хоёр дахь өдөр нь 320500 төгрөгний борлуулалт Нийт 627400 төгрөгний борлуулалт хийсэн байна. Үзэсгэлэн худалдааны хаалтын өдөр баялаг бүтээгчдийг “Талархал”-ын бичгээр урамшуулсан