buren

”Мэргэжил миний ирээдүй” сэдэвт мэргэжил

2017 оны 04 сарын 21 ны өдөр ХХМэргэжилтэн ЕБСургуулийн 9, 12 ангийн 50 сурагчидад ”Мэргэжил миний ирээдүй” сэдэвт мэргэжил сурталчилах, чиг баримжаа олгох сургалтыг зохион явуулсан. Сургалтаар мэргэжлийн тухай ойлголтууд, мэргэжил сонгоход баримтлах зүйлс, мэргэжлүүдийн танилцуулга, монголд эрэлттэй байгаа болон өндөр цалинтай мэргэжлүүд, эрэлттэй байгаа мэргэжлээр элсэлт авдаг сургуулиуд болоод элсэлтийн шалгалтын хичээлүүдийн тухай мэдээллийг өгсөн бөгөөд сурагчид мэргэжилийн талаар тодорхой ойлголт, мэдээлэлтэй болсон.mergejil 11