buren

Аймгийн Онцгой байдлын сургалт

Аймгийн Онцгой байдлын газартай хамтран 2015 оны 09 дүгээр сарын 23-24-ны өдрүүдэд сумын төвд сумын Гамшгаас хамгаалах ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн ангийн бэлэн байдлыг шалгаж дадлага сургууль хийх зорилготой Гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийн ажлыг зохион байгуулан ажиллаа.

СУМЫН БАЙНГЫН ОНЦГОЙ КОМИСС.OB 5

Мэдээлэл

ihrТөв аймгийн Бүрэн сумын Баянцогт 2-р багийн малчин Батчулууны Бат-эрдэнийн хонь 4-н ихэр хурга мөн Монгол 3-р багийн малчин С.Мөнхдэлгэрийн ямаа 5-н ихэр ишиг гаргасан байна.

МАЛЫН ТОО

Манай сум 2014 оны мал тооллогоор 300158 мянган толгой мал тоолуулснаас Тэмээ-139, Адуу-20562, Үхэр-11914, Хонь-159428, Ямаа-108115 толуулж, 2013 оноос 46055 толгой малаар өссөн дүнгээр Аймагтаа 2-р байранд орсон
байна. Шинээр 29 мянгат малчин төрөн гарсан. Мөн
3015 хүн амтай болсон байна.Malin too

"Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, иргэдийн санаачлагыг өрнүүлэх жил"

22"Нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, иргэдийн санаачлагыг өрнүүлэх жил"-ийн ажлын хүрээнд 2014 оны 12-р сарын 06-ныд Зуунмод хотноо зохион байгуулагдсан " Бид чадна-Бид хийнэ" театрчилсан 3 дугаар шатны тэмцээнд амжилттай оролцож 3-р байр эзэлж Өргөмжлөл мөнгөн шагнал-аар шагнуулав.