buren

Малын тоо

Манай сум 2015 оны мал тооллогоор 320457 мянган толгой мал тоолуулснаас Тэмээ-158, Адуу-22831, Үхэр-13861, Хонь-169697, Ямаа-113910 толуулж, 2014 оноос 20299 толгой малаар өссөн дүнгээр Аймагтаа 2-р байранд орсон
байна. Шинээр 16 мянгат малчин төрөн гарсан. Мөн 3042 хүн амтай болсон байна.

 

2015 maliin too