buren

Жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл хүлээн авах тухай

jijji

Ард иргэдийн анхааралд
Жижиг дунд үйлдвэрийн төсөл хүлээн авах тухай
Аж үйлдвэрийн яамны сайдын 43-р тушаалаар Төв аймагт Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлөлтэй зээлийн эх үүсвэр 500,0 сая төгрөг хувиарлагдсан.Үүнтэй уялдуулан төсөл сонгон шалгаруулах аймгийн дэд хороог шинэчилэн байгуулан төсөл хүлээн авах хугацааг товлон зарлаж байна.
Иймд аймгийн үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэлийг баримтлан төслийн материал хүлээн авах хугацаа, бүрдүүлэх материал,тавигдах шаардлагын тухай олон нийтэд нээлттэй ,ил тод зарлаж байна.


Иргэн, аж ахуйн нэгжийн шаардлага хангасан төслийн материалыг 04-р сарын 20-ноос 05-р сарын 05-ны өдрийн 17 цаг хүртэл Хөдөлмөрийн хэлтэст Жижиг дунд үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн хүлээн авна.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сумын хөдөлмөрийн мэргэжилтэн С,Ширээбазартай уулзаж авна уу
Холбоо барих утас: 95240309