buren

4 айлын орон сууц

4 айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг тендер шалгаруулалтын харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж, ОБМАЗ констракшн ХХК шалгарч 78900000 төгрөгөөр барилгын ажлыг гүйцэтгэж байна.4 ailiin oro