buren

Ахуйн үйлчилгээ, чийрэгжүүлэлтийн танхим

 

Бүрэн сум Ахуйн үйлчилгээ, чийрэгжүүлэлтийн танхимын их засварын ажлыг тендер шалгаруулалтын харьцуулалтын аргаар зохион байгуулж Төв аймгийн Ар булаг ХХК шалгаран их засварын ажлыг 79872978 төгрөгөөр гүйцэтгэж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтсээс ахуйн үйлчилгээний 6 нэр төрлийн 22800000 төгрөгийн тоног төхөөрөмж /үсчин, гутал засвар, оёдол, зурагчин, мужаан, гэр ахуйн цахилгаан засвар/ бүхий ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаа нээгдлээ.ahuin uil