buren

Бүх нийтийн гүйлт, гар бөмбөгийн тэмцээн

МУ-н Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг сурталчилах сарын аяны хүрээнд Бүх нийтийн гүйлт, гар бөмбөгийн тэмцээнийг тус тус зохион байгууллаа.

SAM 3148 SAM 3169