buren

Ахмад настаны шинэ жил

Бүрэн сумын Соёлын төв Бүрэн сумын ахмадын холбоотой хамтран Ахмад настаны шинэ жилийн үйл ажиллагааг  2017.12.19ны өдөр сумын Соёлын төвд зохион байгуулав. Тус арга хэмжээнд 60 гаруй ахмад настан хамрагдсан бөгөөд соёлын төвийн уран бүтээлчид тэдний дунд соёл урлагийн олон талт үйл ажиллагаа зохион байгуулж ажилласан байна.