• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАД ӨВС, ХУЖИР ТАВЬЖ ӨГЛӨӨ.

Зэрлэг #Ан_амьтдад өвс, хужир тавьж өгөх #Био_техникийн арга хэмжээг  2022 оны 03-р сарын 28 ний өдөр ЗДТГ-ын албан хаагчид 2 цэгт хийж ажиллалаа.

 

2022-03-29 10:01:04