• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Тогтоол, захирамж
Нэр Хавсралт
1 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
2 НИЙТИЙГ ХАМАРСАН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
3 ГҮЙЦЭТГЭЛД СУУРИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БАГ ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТАТАХ
4 МАЛ, АМЬТНЫ СЭГ ЗЭМ УСТГАХ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛ ХИЙХ, АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
5 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
6 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
7 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
8 ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
9 ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЖУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ ТАТАХ
10 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
11 ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ИРГЭН-ЭРХЭМ ХЭРЭГЛЭГЧ САРЫН АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
12 БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ХАМТЛАГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
13 ТАРИАЛАНГИЙН ШТАБ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
14 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
15 2023 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
16 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
17 ОРОН ТООНЫ БУС ЗӨВЛӨЛИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
18 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
19 ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ ТАТАХ
20 ХЯНАЛТЫН КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
21 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
22 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
23 АЯН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
24 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
25 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
26 ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
27 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
28 ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ
29 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ТАТАХ