• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Ерөнхий боловсролын сургууль
МЭДЭЭЛЭЛ

Орон нутгийн шилжих үлдэгдлээс 15 сая төгрөгөөр “Цахим анги” байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн худалдан авалтыг хийлээ....

2022-06-07 13:02:22

Дэлгэрэнгүй..