• 89805101
 • buren.zdtg2019@gmail.com

МЭДЭЭЛЭЛ

Стандартын хэрэгжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлэх СТАНДАРТТАЙ МОНГОЛ нөлөөллийн аяныг 2024 оны 05-р сарын 07 08-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллаа. Тус нөлөөллийн аянд Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний ажилчид цахимаар доорх сэдвийн дагуу сургалтанд хамрагдлаа. Ба...

Цаг үеийн мэдээлэл

Онцлох видео

 • Газар нутаг

  0 га

 • Хүн ам

  0

 • Айл өрхүүд

  0

 • Аж ахуй нэгж

  0

 • Мал сүрэг

  0