• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
Соёлын төв
МЭДЭЭЛЭЛ

Бүрэн суманд Соёлын сэргэлт-2023 аян 2023.09.12-ний өдөр зохион байгуулагдах тул төрийн болон ТББайгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид, сумын ард иргэд та бүхэн өргөнөөр оролцохыг урьж байна. Тус аяны хүрээнд Чингис х...

2023-09-07 12:55:31

Дэлгэрэнгүй..
МЭДЭЭЛЭЛ

Бүрэн сумын нутагт орших түүхэн дурсгалт газрыг хамруулсан аялалын маршрут зохиож, батлууллаа. СЭРЖ САНАХ ТҮҮХ, СЭТГЭЛ АРИУСГАХ УРЛАГ, ХҮМҮҮНИЙГ ГЭГЭЭРҮҮЛЭХ СОЁЛ БҮРЭН СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВ...

2023-06-14 12:00:21

Дэлгэрэнгүй..
МЭДЭЭЛЭЛ

...

2022-04-08 11:47:50

Дэлгэрэнгүй..