• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
МЭДЭЭЛЭЛ

Төв аймагт зохион байгуулагдаж буй  #ХӨДӨЛМӨРИЙН_АМТ үзэсгэлэн худалдаанд cумын иргэдийн урлаж бүтээсэн 22 төрлийн бараа бүтээгдэхүүн мөн #Толгойтын Гоо  багшийн номын өргөөний бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байна.

2022-06-10 12:15:28