• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ СУМАНД ЯВАГДАЖ БАЙНА.
 
 
 
АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН НЭРЭМЖИТ ҮЗЛЭГ СУМАНД ЯВАГДАЖ БАЙНА.
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн - Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Д.Батжаргал, Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга-Б.Энхтуяа, ХЭЗХэлтсийн ХШҮХ-ийн ахлах мэргэжилтэн-Б.Мөнхбат, ХХААГ-ын мэргэжилтэн-Д.Долзодмаа СХАА-ны СХШУБайцаагч-Г.Түмэнжаргал нар ажиллаж байна.
2022-06-17 10:48:15