• 85805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН ХУРАЛДАЖ БАЙНА.
Хуралдаанаар:
1. Сумын Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт
2. Сумын 2022оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт
3. Сумын 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
4. Хүний эрхийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт
5. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээ тогтоох тухай тогтоолын хэрэгжилт
6. 2022 оны Хоршоо дэмжих сангийн төсвийн гүйцэтгэл, төслийн гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаарх тайлан
7. Хог хаягдлын хураамжийг шинэчлэн батлах тухай тогтоолын хэрэгжилт
8. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2022 онд хийсэн ажлын тайлан зэрэг асуудлыг хэлэлцэж батална.
2022-11-29 12:06:28