• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН ӨДӨР

Татвар төлөгчдийн өдрийг 2023.05.08-12 ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.
✔Татварын ерөнхий газраас зохион байгуулсан гар зургийн уралдааныг ЕБС-тай хамтран зохион байгуулж шалгарсан 6 хүүхдийн бүтээлийг хүргүүлж, цахим  хаягаар сурталчилсан.
✔Татварын  хэлтсээс зохион байгуулсан 3 өдрийн Цахим сургалтуудад холбогдох татвар төлөгчдийг хамруулсан.
✔ 2022 онд хамгийн өндөр дүнгээр татвар төлсөн 5 иргэнийг Сумын нүүр ном хаягаар танилцуулсан.
✔ Иргэдийн дунд гар бөмбөгийн тэмцээнийг  зохион байгуулсан. Нийт 3 баг тамирчид оролцсон.
✔ЕБС-ын 11, 12 дугаар  ангийн сурагчдын дунд Татварын боловсрол олгох  сургалт хийж, АХА тэмцээнийг зохион  байгуулсан. Нийт 36  сурагч хамрагдсан.
     Хамтран ажилласан байгууллага, татвар төлөгчдөдөө баярлалаа.
                        ЗДТГазар.

2023-05-12 17:59:17