• 89805101
  • buren.zdtg2019@gmail.com
МЭДЭЭЛЭЛ

Стандартын хэрэгжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлэх СТАНДАРТТАЙ МОНГОЛ  нөлөөллийн аяныг 2024 оны 05-р сарын 07 08-ны өдрүүдэд зохион байгуулж ажиллаа. Тус нөлөөллийн аянд Засаг даргын тамгын газрын төрийн захиргааны болон  төрийн үйлчилгээний ажилчид цахимаар доорх сэдвийн дагуу сургалтанд хамрагдлаа.

  •  Байгууллагын стандарт боловсруулах арга зүйн заавар
  •  Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвэлмэл хуудас түүний бүрдэлд тави үндсэн шаардлага
  •  ISO 9001 стандарт баримт бичгийн цуврал стандартууд.

худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж иргэдийн дунд танхимын сургалтаар

  •  Стандартын тухай ойлголт Стандартчилал техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль Хэмжил зүйн тухай хууль
  • Тохирлын үнэлгээ баталгаажуулалт  худалдаа нийтийн хоолны стандарт

 нийт 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй аянд нэгдлээ.

   

2024-05-09 12:33:34